Dotace a fondy

Zaměřujeme se hlavně na výzvy z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj. Mimo jiné jsou to například tyto výzvy, ve kterých můžeme společně žádat:

  • OPVK - vzdělávání v aktuálně vyhlášených krajích
  • OPPK – Operační program Praha Konkurenceschopnost
  • Vzdělávejte se pro růst
  • Vzdělávejte se pro stabilitu
  • Inovace
  • ICT v podnicích
  • Nemovitosti

a další…

 

Mimo Evropské strukturální fondy pak:

  • Norské fondy
  • Švýcarské fondy
  • fondy Grundtvig

a další…

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat a domluvte si osobní konzultaci s některým z našich regionálních obchodníků.