Naše služby

Jako svého klienta Vás provedeme celým procesem získání dotace z výzvy, která bude vhodná pro Vámi plánovaný projekt. Naše služby tak zahrnují:

  • Úvodní analýzu Vašich potřeb
  • Zpracování a podání registrační žádosti
  • Zpracování projektu a veškeré administrativy okolo
  • Podání plné žádosti o dotaci
  • Dohled nad průběhem projektu
  • Zpracování potřebné projektové dokumentace
  • Dohled nad čerpáním dotace
  • Zpracování závěrečné dokumentace

Dokážeme pro Vás zajistit i další navazující služby dle Vašich individuálních potřeb. Jejich relevanci stanovíme na základě jednání s Vámi.

Našim cílem je sejmout z Vás maximum možné administrativy a dohlédnout na to, aby veškeré potřebné úkony a dokumentace byly v pořádku tak, aby Váš nárok na dotaci z fondů Evropské unie nezanikl ani po dokončení projektu.

Dokážeme pro Vás zajistit také řízení projektu a čerpání z jeho rozpočtu. Více v sekci Projektový management.

Co Vás budou naše služby stát?
Na rozdíl od konkurence si nebereme tzv. flat fee za zpracování registrační a následně plné žádosti. V počátku je tedy spolupráce s námi zdarma. Platíte později, protože naše odměna se odvíjí od výše Vám přiznané dotace a je splatná jakmile máte jistotu, že Vámi požadovaná dotace byla schválena. Do té doby nám neplatíte nic. Za předpokladu, že by Vaše žádost z nějakého důvodu nebyla schválena nebo Vám dotace nebyla přiznána, pracovali jsme pro Vás zadarmo. Děláme proto maximum, aby taková situace nenastala.