Projektový management

Jakmile je Vaše žádost o dotaci schválena, nastává ta delší a obtížnější část celého procesu a projektu. Řízení projektu, chcete-li projektový management. Můžete si ho, samozřejmě, zabezpečit sami, nebo se spolehnout na profesionály v tomto oboru a řízení a kontrolu svého projektu svěřit nám. Zajistíme pro Vás a poradíme Vám:

  • zahajovací zprávy projektu
  • průběžné zprávy projektu
  • mimořádné zprávy projektu
  • závěrečné zprávy projektu
  • zabezpečení výběrových řízení renomovanou advokátní kanceláři
  • dohled nad průběhem projektu
  • přípravu na případné kontroly
  • poradenství při vedení projektového účetnictví
  • řešení případných změn projektu v souladu s Metodickými příručkami
  • optimalizace cash-flow dle vývoje a čerpání z rozpočtu projektu

Dokážeme pro Vás zajistit i další navazující služby dle Vašich individuálních potřeb. Jejich relevanci stanovíme na základě jednání s Vámi.
Našim cílem je sejmout z Vás maximum možné administrativy a dohlédnout na to, aby veškeré potřebné úkony a dokumentace byly v pořádku tak, aby Váš nárok na dotaci nejen z fondů Evropské unie nezanikl ani po dokončení projektu.
Řízení projektu a čerpání z jeho rozpočtu nejsou jednoduché procesy a naším cílem je, nenechat Vás “sejít z naplánované cesty” a dostat se tak do případných potíží.